Понеділок - п'ятниця: 9:00 - 17:30
Субота - неділя: вихідні дні

Публічна оферта

Інтернет-магазин домашнього текстилю ТМ «CEDRA» https://cedra.com.ua, далі «Продавець», відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, надає «Покупцеві» сервіс для здійснення покупок товарів домашнього текстилю, а також подібну продукцію в асортименті на умовах, наведених нижче:

Загальні положення

Публічний договір купівлі-продажу, встановлює для Покупців рівні умови покупки Товару. Винятки становлять Покупці, яким згідно із Законом України надані пільги.

Публічна оферта - пропозиція Продавця будь-якому Покупцеві укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, передбачених цим Публічним договором, відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Товар - махрові рушники, рушники, подарункові набори рушників, готельна група текстильної продукції а також подібні вироби представлені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://cedra.com.ua.

Істотний недолік - порушення цілісності Товару, яке обумовлює неможливість або неприпустимість коректного його цільового використання, що виникли з вини Продавця, після їх усунення з'являються знову з причин, незалежних від Покупця і при цьому володіють одним з ознак, наведених нижче:

 • недолік носить непереборний характер;
 • недолік принципово змінює властивості Товару.

Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://cedra.com.ua - фізична особа-підприємець Немов Леонід Павлович.

Згода з Публічним договором

Покупець підтверджує повне і безумовне прийняття Публічної оферти, здійснивши замовлення Товару одним із способів, наведених нижче:

 • зробивши замовлення через корзину в інтернет-магазині Продавця за веб-адресою https://cedra.com.ua;
 • зробивши замовлення за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою https://cedra.com.ua;
 • зробивши замовлення особисто в шоу- румі за адресою: м Київ, вул. Ушинського, 40, Б Ц «Домініон», корпус «Б» (зазначені вище способи далі в тексті разом або окремо позначаються як «Замовлення»).

Справжній публічний договір вступає в дію і є укладеним без подальшого двостороннього підписання з моменту отримання Продавцем Замовлення від Покупця.

Про Товар

Для активації договору купівлі продажу Продавець передає Покупцеві запитуваний Товар з асортименту, а Покупець приймає і оплачує Товар відповідно до положень цього Публічного договору.

Основні призначені для користувача і технічні характеристики кожного Товару розміщені в публічному доступі в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://cedra.com.ua.

Якість і Гарантія

Якість Товару в асортименті інтернет-магазину https://cedra.com.ua відповідає міжнародним стандартам і технічним умовам, встановленим офіційною сертифікаційною документацією, в якій представлені вимоги до його якості та критерії відповідності еталонним зразкам.

Відповідно до ст. 9 Закону Україна «Про права споживача» споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Якщо Покупець помічає істотні недоліки Товару протягом терміну дії гарантійних зобов'язань, він має право на:

 • негайне розірвання Публічного договору та повернення повної грошової суми, сплаченої за Товар;
 • вимогу заміни Товару на такий же або аналогічний за характеристиками з асортименту магазину Продавця.

Доставка товару

Доставка Товару проводиться по всій території України всіма засобами, передбаченими в інтернет-магазині, ознайомитися з якими можна на сторінці https://cedra.com.ua/informatsiya-o-dostavke.
За збереження Товару під час доставки повну відповідальність несе Продавець, аж до моменту передачі його Товару Покупцеві.
При здійсненні доставки Товару третіми особами - службою доставки, кур'єром або експедиторською компанією, повну відповідальність за збереження Товару несе визначена третя особа, аж до моменту передачі Товару Покупцю.

Доставка товару Покупцю здійснюється в такі строки:

 • протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження реєстрації Замовлення за умови наявності Товару на складі у Продавця;
 • в термін, узгоджений Покупцем і Продавцем в індивідуальному порядку.

Товар переходить у абсолютне право володіння до Покупця в момент оплати 100 (ста)% вартості Товару будь-яким передбаченим способом.

Вартість і оплата Товару

Актуальна вартість Товару на момент здійснення Замовлення вказана в інтернет- магазині https://cedra.com.ua, підтверджується Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

Покупець оплачує Товар в наступному порядку:

 • при наявності Товару на складі у Продавця Покупець оплачує 100 (сто)% його вартості в день отримання Товару;
 • при здійсненні замовлення або в разі оформлення замовлення на виготовлення Товару, розмір передоплати і терміни виконання замовлення узгоджується Покупцем і Продавцем в індивідуальному порядку.

Оплата здійснюється на підставі виставленого Продавцем Покупцеві рахунку або іншим взаємно узгодженим способом.

Всі розрахункові платежі здійснюються в національній грошовій валюті України - гривні.

Оплата Товару може здійснюватися одним із способів, зазначених нижче:

 • готівковими засобами;
 • шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

Відповідальність сторін

За порушення зобов'язань Публічного договору Продавець і Покупець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Порушивши термін здійснення платежу, позначений Публічним договором, Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю пеню, розмір якої відповідає подвійній обліковій ставці Національного банку України і нараховується за кожен день прострочення платежу.

Якщо Продавець порушує терміни доставки Товару, позначені Публічним договором, він зобов'язаний компенсувати Покупцю суму, розмір якої відповідає подвійній обліковій ставці Національного банку України, що нараховується за кожен день прострочення термінів доставки.

Якщо Продавець зі своєї ініціативи, достроково і в односторонньому порядку припиняє виконання своїх зобов'язань Публічного договору до моменту доставки товару Покупцеві, він зобов'язаний повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати.

Нарахування та виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по Публічному договору.

У разі виникнення обставин непереборної сили та форс-мажору Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічним договором.

Термін дії Публічного договору

Справжній Публічний договір вступає в силу з моменту його здійснення Покупцем Замовлення будь-яким із зазначених в договорі способів, і діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань.

Дія Публічного договору може бути достроково припинена:

 • за взаємною згодою сторін;
 • з ініціативи Покупця, який повідомляє про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;
 • за рішенням суду;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору, що має бути підтверджено відповідним офіційним документом.

Додаткові умови

Невиконання або неналежне виконання умов Публічного договору тягнуть за собою виникнення суперечок, що вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Суперечки, не врегульовані шляхом проведення переговорів, передаються на розгляд до судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

У випадках, що не врегульовані цим Публічним договором, Сторони діють відповідно до дійсного законодавства України.

З моменту оформлення Замовлення Покупець підтверджує, що він повідомлений про включення особистих персональних даних, добровільно наданих Продавцю, в базу персональних даних «Контрагенти».

Покупець дає Продавцю інформовану згоду на обробку наданих персональних даних, згідно з оголошеною мети їх обробки, відповідно до чинного законодавства України. Також Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

Покупець дає інформовану згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років з моменту оформлення Замовлення і передачі персональних даних.

Покупець дає інформовану згоду на доступ до персональних даних, включених до бази персональних даних «Контрагенти», третім особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу зазначених персональних даних, якщо така передача здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором .

Претензії та Обмін / Повернення протягом гарантійного терміну

Претензії від Покупців приймаються Продавцем за наступною адресою: м Київ, вул. Ушинського, 40, Б Ц «Домініон», корпус «Б».

Місцезнаходження та реквізити Продавця.

Фізична особа-підприємець Немов Леонід Павлович

м. Київ, вул. Ушинського, 40, Б Ц «Домініон», корпус «Б».

ідентифікаційний номер 1538404435

р/р 26005052684074 в "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

Свідоцтво про Державну реєстрацію Серія В03 №403254

для скарг і пропозицій: https://cedra.com.ua

тел .: +380 67 903-00-02.